kkvsormland.se
info@kkvsormland.se
Behmbrogatan 5 C
 Konstnärernas Kollektivverkstäder, KKV, är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik.