Det våras för Bryggeriet 2009

Galleri Fiskhuset öppnar portarna och det firas över hela Bryggeriet