Kulturnatten 2010

Öppet hus längst stråket från stora torget till hamnen