Tidens flykt

Startdatum:
2019-09-21

Slutdatum:
2019-10-09

Hans Estvik började sitt konstskapande på 1980-talet och det har blivit ett sätt att leva för honom. 

– Hur ärr en typisk skapardag ut för dig? ”Ett roligt sätt för att komma igång med nya verk, är att utgå från gamla onyttiga ting, eller att ”återanvända” olika material som gammalt trä och skrot.Det slumpmässiga kan ibland ge spännande uttryck i konsten, eller ge en ingång till en ny infallsvinkel som han jobbar vidare med. Han gillar att förenkla verkligheten till mer abstrakta uttryck och former, och att ge fantasin spelrum. Det är också att våga lita på sin inre känsla. Sin intuition. Även om han med en konkret idé i sitt skapande är det alltid betraktare som gör den slutgiltiga tolkningen”.

 Leif Hansen är yrkesverksam fotograf sedan 1995. Inriktningen är människor och konstnärligt fotografi. Han har tidigare ställt ut på bland annat: Galleri Wetterling, Nationalmuseet, Berns, Rydals museum, Studio Bergamott, Länsmuseet i Varberg. 

Teknikerna som använts till bilderna på utställningen är:Canon 135-film negativ, inskannat. Mamiya 6x7 negativfilm och polaroid, inskannat. Canon 5D Marc III digitalfotografi.

Fotografierna är framtagna med pigmentutskrift, Digigraphie, på fineartpapper. Bilderna har en upplaga på mellan en till fem.

Alla bilder är signerade och numrerade Bilderna säljs per ark. 

– Vad driver dig i ditt arbete?

”Att hitta något äkta och skapa samstämdhet, frambringa harmoni i proportioner och att finna en balans. Att göra detta och fånga det i ett ögonblick på en 125:e del av en sekund oavsett om det är med pixlar eller i kornen på emulsionslagren på ett negativ”