Från gotländsk kalksten till sörmländsk granit

Startdatum:
2018-02-10

Slutdatum:
2018-02-25

Morgan Yngves uppväxt har präglats av en förankring i den sörmländska myllan, dess hårda granit, släta sommarvarma klipphällar i skärgården, en far som genomsyrat hans familjs tillvaro med en underton av gotländsk tillhörighet (en underton som levt ett eget liv i form av mystik, förvirring och längtan), samt en förvirrad blandning av betongstadsuppväxt och lantlivschock. Med detta i ryggsäcken har han, under senare del av livet och skapandet, en förankring i den mystiska undertonen av den gotländska kalkstenen och dess mylla som hans far förmedlat. Att få ta del av en ny väg i sitt arv gör honom mer och mer hungrig på vilka nya upptäckter i sitt skapande som går att bygga vidare på.