Historik

Gamla Bryggeriområdet vilar på historisk grund. Från 1280 fram till mitten av 1500-talet låg här ett franciskanerkloster.

Om vad som legat på tomten sedan klostret stängdes och revs på 1500-talet är osäkert, men på mitten av 1700-talet fanns här en yllefabrik samt ett stärkelsebruk.

På platsen har också legat ett färgeri sedan åtminstone mitten av 1700-talet. Den nuvarande färgeribyggnaden uppfördes 1829 och är till det yttre tämligen oförändrad.

Bryggeriet började byggas på 1880-talet, och var i drift på området till slutet av 60-talet. Området stod sen i stort sett tomt fram till 1996, då det gjordes en kommunal satsning på att göra området till ett kulturcentrum. De gamla lokalerna är ombyggda för att passa de nya verksamheterna, men byggnaderna är fortfarande relativt oförändrade till det yttre.